Search

Association of Parental Methylenetetrahydrofolate Reductase (MTHFR) C677t Gene Polymorphisms in Coup

Anil Kumar Sah 1 , Sweta Shrestha* 2 , Pratkshiya Joshi* 2 , Renu Lakha* 2 , Nisha Shrestha* 2 , Laxmi Sharma 1 , Abhinash Chandra 3 , Nitu Shrestha 3 , Yuvraj K.C 2 , Uma Shribastav 6 , Sanu Maya Shrestha 5 , Bhola Rijal 4 , Nilam Thakur 7 , Basant Pant 3 1 Annapurna Research Center, Maitighar, Kathmandu 2 SAAN int’l College, Gairidhra, Kathmandu 3 Annapurna Neurological Institutes and Allied Sciences, Kathmandu 4 Om Hospital and Research Center 5 Creator’s IVF Nepal, Satdob